OLEMME SULKENEET

MYYMÄLÄN TÄSSÄ OSOITTEESSA

OLEMME MYÖS

FACEBOOKISSA!

Taloustalo Kirri

Kiitos kaikille asiakkaillemme kuluneista vuosista <3

Kiinnostuitko tuotteistamme tai palveluistamme? Kysy lisää!

Mikäli haluaisit kysyä lisää tuotevalikoimastamme tai vaikka antaa palautetta, ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella täyttämällä siihen yhteystietosi ja vapaamuotoisen viestisi. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!

Suosittele meitä

Yhteystiedot

Taloustalo Kirri
Kirrintie 3
40270
PALOKKA
050 346 6510
myynti@taloustalokirri.fi
www.taloustalokirri.fi
Kirrintie 3, Palokka

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

SP House Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön SP House Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteriin.

Rekisterinpitäjä ja vastaava henkilö

c/o Taloustalo / Kirrin kauppa & kirpputori

SP House Oy Y-tunnus 2605056-7
Sari Honkanen

Kirrintie 3, 40270 Palokka

050 346 6510

Rekisterin nimi

Taloustalo/Kirrin kaupan & kirpputorin asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • laki (yhdistyksen jäsenistä on yhdistyslain mukaan pidettävä luetteloa, jolloin yhdistyksen jäsenien henkilötietojen käsittely on tarpeen yhdistyslain asettamien velvoitteiden perusteella)
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen ylläpitoon
  • palveluiden kehittämiseen
  • Markkinointiin ja myyntiin

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi ja osoite
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaation osoitetiedot

Muut tiedot: Asiakkaan ostamat palvelut ja tuotteet sekä maksu- ja laskutustiedot.
 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, tai asiakkaan antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakkaan laskutustiedot näkyvät kirjanpidossa ja tarvittaessa ulosottoviranomaiselle maksamattomien laskujen perinnän osalta. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan sähköisestä rekisteristä ja manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti. Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 652/2000.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä vaatia mielestään virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti perusteluineen ja tarvittavine liitteineen. Asiakkaan korjausvaatimus kirjataan ylös ja todistetusti virheellinen tieto korjataan. Pääsääntöisesti asiakkaalla on mahdollisuus pyytää ja saada tietoonsa häntä itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti. Tiedot saa myös kirjallisesti niin haluttaessa. Tietosuojasyistä kirjallisia tietoja luovutetaan postitse ainoastaan asiakkaan omasta vaatimuksesta ja hänen omalla vastuullaan.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään sekä sähköisiin että manuaalisiin tietokantoihin. Sähköiset tietokannat ovat asianmukaisesti suojattuja. Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa. Näihin pääsy on ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä Sari Honkasella.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Katsomme, että hyväksytte tietosuojaselosteen ellei siitä meille erikseen ilmoiteta.